Dr. Özgür ZEYDAN

Çalışma Alanları / Study Areas

Air Pollution Emission Inventories Air Quality Modeling
Hava Kirliliği /
Air Pollution
Emisyon Envanterleri /
Emission Inventories
Hava Kalitesi Modelleme /
Air Quality Modeling
Climate Change Remote Sensing Sustainability
İklim Değişikliği ve Etkileri /
Climate Change and Effects
Uzaktan Algılama /
Remote Sensing
Sürdürülebilirlik /
Sustainability

Güncel Yayınlar / Recent Publications

  • ZEYDAN, Ö., YILDIZ ŞEKERTEKİN, Y. (2022). GIS-based determination of Turkish domestic flights emissions, Atmospheric Pollution Research, 13 (2), 101299. https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101299
  • ZEYDAN, Ö., ÖZTÜRK, E. (2021). Modeling of PM10 emissions from motor vehicles at signalized intersections and cumulative model validation. Environ Monit Assess 193 (9), 619. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09410-6
  • ZEYDAN, Ö. PEKKAYA, M. (2021). Evaluating air quality monitoring stations in Turkey by using multi criteria decision making, Atmospheric Pollution Research, 12 (5), 101046. https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.03.009
  • ZEYDAN, Ö. (2021). 2019 Yılında Türkiye'deki Partikül Madde (PM10) Kirliliğinin Değerlendirilmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 11 (1), 106-118. https://doi.org/10.21597/jist.745539

 

ORCID ID Web of Science ResearcherID Scopus Google Scholar Researchgate
0000-0003-1148-6870 AAG-2224-2020 Scopus id: 57209746334 Google Scholar Researchgate.net

Üniversite web sayfası / University web page: https://akademikcv.beun.edu.tr/cv/ozgurzeydan.html

YÖK Akademik Araştırmacı ID: 23131

Eğitim / Education

Lisans (Bs.)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü / Middle East Technical University, Department of Environmental Engineering

1997-2002

Yüksek Lisans (Msc.)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü / Zonguldak Karaelmas University, Institute of natural and Applied Science, Department of Environmental Engineering

2006-2008

Doktora (Phd.)

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü / Kocaeli University, Institute of natural and Applied Science, Department of Environmental Engineering

2009-2014

Doktora Sonrası (Post-doc)

Georgia Teknoloji Enstitüsü, Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü, Atlanta Georgia USA / Georgia Institute of Technology, Earth and Atmospheric Sciences Atlanta Georgia USA

2016

Sertifikalar / Certificates

  • MapInfo Başarı Sertifikası, Başarsoft

Ödülleri / Awards

  • TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Bursu, 2016.
  • Special Prize, International Student Symposium IF IM CAD, April 19, 2019 Bucharest, Romania

Ziyaretçi İstatistikleri

Resimler / Images


İletişim / Contact Info

Adres / Address: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Farabi Kampüsü 67100 Zonguldak TURKEY

Telefon / Telephone: +90-372-2912574

E-posta / E-mail: ozgurzeydan@yahoo.com