ÇEV 314 - Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Ders Notları

 

Projeler

 

Ders Kapsamında Okunacak Tezler - Makaleler - Bildiriler

 • Şehir Planlamada Su ve Kanalizasyon Sistemleri Proje Eşiklerinin Değerlendirilmesi (İzmir Büyükşehir Bütünü'nde Bir Deneme) (Yazarı: Hilmi Evren ERDİN) (YÖK Tez No: 109591)
 • A Visual Basic Program for the Design of Sewer Systems (Yazarı: Alper ERDİN) (YÖK Tez No: 198734)
 • Atıksu ve Yağmursuyu Toplayıcı Sistemlerinin Tasarımı ve İşletilmesinde Kullanılan Bilgisayar Destekli Modellerin Değerlendirilmesi ve Bir Örnek Uygulama (Yazarı: Murat EFE) (YÖK Tez No: 223512)
 • Kanalizasyon Şebekelerinde Kullanılan Boruların Hidrolik ve Maliyet Açısından Değerlendirilmesi (Yazarı: Hasan TULPAR ) (YÖK Tez No: 266361)
 • Erdoğan A.O., Zengin G E, Orhon D (2005) Türkiye'de evsel atıksu oluşum miktarları ve
  karakterizasyonu
  , itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü, Cilt:15, Sayı:1-3, 57-69.
 • Oğuz M ve Oğuz M (1990), Kanalizasyon Şebekelerinde Oluşabilecek Sülfür Ve Etkilerinin Araştırılması, Çevre ve Mühendis Dergisi
 • Al- Husseini, T. R. (2008) Optimum Hydraulic Design for Inverted Siphon, Al-Qadisiya Journal For Engineering Sciences, 1 (1) 46-59.

 

Resimler / Images


İletişim / Contact Info

Adres / Address: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Farabi Kampüsü 67100 Zonguldak TURKEY

Telefon / Telephone: +90-372-2912574

E-posta / E-mail: ozgurzeydan@yahoo.com