ÇEV 361 - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Ders Notları

 

Yardımcı ders materyalleri

  • ZEYDAN, Ö. (2018). Hava Kirliliğinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama: Partikül Maddelerin MODIS Aerosol Ürünleri ile Tespiti. In A. Atik (Eds.), Mühendislik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar (pp. 273 - 285). Ankara: Gece Kitaplığı.
  • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, KARADEMİR A, DURMUŞOĞLU E, Hava Kalitesi Modellenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Zonguldak Örneği, 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014) 14-17 Ekim 2014, İstanbul, 2014 Bildiri Tam Metin
  • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Uzaktan Algılama ile Atmosferik Partikül Madde Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Zonguldak, s. 113, 2012 Bildiri Tam Metin

 

Yazılımlar

Harici bağlantılar

Videolar

 

 

Resimler / Images


İletişim / Contact Info

Adres / Address: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Farabi Kampüsü 67100 Zonguldak TURKEY

Telefon / Telephone: +90-372-2912574

E-posta / E-mail: ozgurzeydan@yahoo.com