Özgür ZEYDAN
Assoc. Prof.
Environmental Engineer


Publications


International Articles (SCI-E indexed)


 1. Tariq Salman, ZEYDAN ÖZGÜR, Nawaz Hasan, Mehmood Usman, ul-Haq Zia (2023). Impact of land use/land cover (LULC) changes on latent/sensible heat flux and precipitation over Türkiye. Theoretical and Applied Climatology, 153, 1237-1256, Doi: 10.1007/s00704-023-04535-9
 2. ZEYDAN ÖZGÜR, Tariq Salman, Qayyum Fazzal, Mehmood Usman, ul-Haq Zia (2023). Investigating the long-term trends in aerosol optical depth and its association with meteorological parameters and enhanced vegetation index over Turkey. Environmental Science and Pollution Research, 30, 20337-20356., Doi: 10.1007/s11356-022-23553-0
 3. ZEYDAN ÖZGÜR, Zeydan İlknur (2023). Impacts of travel bans and travel intention changes on aviation emissions due to Covid-19 pandemic. Environment, Development and Sustainability, Doi: 10.1007/s10668-023-02916-8
 4. ZEYDAN ÖZGÜR, Karademir Aykan (2023). Comparison of two air quality models in complex terrain near sea shore. Atmósfera, 37, 113-130., Doi: 10.20937/ATM.53118
 5. Qayyum Fazzal, Tariq Salman, ul-Haq Zia, Mehmood Usman, ZEYDAN ÖZGÜR (2022). Air pollution trends measured from MODIS and TROPOMI: AOD and CO over Pakistan. Journal of Atmospheric Chemistry, 79, 199-217., Doi: 10.1007/s10874-022-09436-1
 6. ZEYDAN ÖZGÜR, Yıldız Şekertekin Yasemin (2022). GIS-based determination of Turkish domestic flights emissions. Atmospheric Pollution Research, 13(2), Doi: 10.1016/j.apr.2021.101299
 7. Öztürk Elif, ZEYDAN ÖZGÜR (2021). Modeling of PM10 emissions from motor vehicles at signalized intersections and cumulative model validation. Environmental Monitoring and Assessment, 193(9), Doi: 10.1007/s10661-021-09410-6
 8. ZEYDAN ÖZGÜR, Pekkaya Mehmet (2021). Evaluating air quality monitoring stations in Turkey by using multi criteria decision making. Atmospheric Pollution Research, 12(5), Doi: 10.1016/j.apr.2021.03.009
 9. ZEYDAN ÖZGÜR, Wang Yuhang (2019). Using MODIS derived aerosol optical depth to estimate ground-level PM2.5 concentrations over Turkey. Atmospheric Pollution Research, 10(5), 1565-1576., Doi: 10.1016/j.apr.2019.05.005
 10. Genç Ayten, ZEYDAN ÖZGÜR, Saraç Selin (2019). Cost analysis of plastic solid waste recycling in an urban district in Turkey. Waste Management Research, 37(9), 906-913., Doi: 10.1177/0734242X19858665


Other International Articles


 1. Başpınar Eda, ZEYDAN ÖZGÜR (2019). Sustainable Road Transport: Alternative Fuels, Electrical Vehicles and Environmental Effects. International Journal of Scientific and Technological Research, 5, 109-1028., Doi: 10.7176/JSTR/5-3-14
 2. ZEYDAN ÖZGÜR, Sever Kübra, AN Elif Sena (2018). Sustainable Water Use in Bulent Ecevit University Faculty of Engineering. Journal of Young Scientist, 6, 27-30.
 3. Demirel Bayık Gülçin, Polat Alphan Mine, ZEYDAN ÖZGÜR, Tanış, Mustafa, Bayık Çağlar (2018). Vehicle Emissions at Intersections Before and After Signal Improvement: Zonguldak Example. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 5 (5), 33-37.
 4. ZEYDAN ÖZGÜR, Karakaya Beste Nur (2017). Assessment of PM10 Limit Exceedances in Turkish Cities. Journal of Young Scientist, 5, 115-120.
 5. ZEYDAN ÖZGÜR, Çelebi Furkan, Aydın Betül (2017). Cost of Recycling in Zonguldak City Centre. Journal of Young Scientist, 5, 109-114.
 6. ZEYDAN ÖZGÜR, Sunar Burçin, Danır Zümrüt (2017). Greenhouse Gas Emissions and Climate Change Vulnerabilities of Certain European Countries. Journal of Young Scientist, 5, 121-128.


National Articles


 1. Zeydan İlknur, ZEYDAN ÖZGÜR (2023). Karadeniz Turizmi Açısından Uzaktan Algılama ile Sıcaklık Nem İndeksinin Belirlenmesi. Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi, 34 (1), 60-70., Doi: 10.17123/atad.1244169
 2. ZEYDAN ÖZGÜR (2021). Assessment of Particulate Matter (PM10) Pollution in Turkey in 2019. Journal of the Institute of Science and Technology, 11(1), 106-118., Doi: 10.21597/jist.745539
 3. ZEYDAN ÖZGÜR, Özdoğan Nizamettin, Taştepe Pınar Şeyma, Demirtaş Dilek (2019). Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5 (2), 187-197., Doi: 10.21324/dacd.451775
 4. ZEYDAN ÖZGÜR (2017). Yavuz Sultan Selim köprüsünü kullanan şehirlerarası otobüslerin emisyonları. Çevre Bilim ve Teknoloji, 2(1), 44-55.
 5. Özdemir Kadir, Yıldırım Yılmaz, ZEYDAN ÖZGÜR (2013). Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, 2 (5), 383-392.
 6. Erdoğan Zeynep, ZEYDAN ÖZGÜR, Sert Havva (2008). İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 16 (61), 71-76.


Book Chapters (in Turkish)


 1. International Researches in Health and Natural Sciences, Bölüm adı:(Şeker Fabrikalarında Atık Yönetimi ve Sürdürülebilir Uygulamalar) (2019)., Yaman Türkan,ZEYDAN ÖZGÜR, Gece Akademi, Editör:Dalkılıç Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 109, ISBN:978-605-7809-80-3, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 2. Mühendislik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Hava Kirliliğinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama: Partikül Maddelerin MODIS Aerosol Ürünleri ile Tespiti) (2018)., ZEYDAN ÖZGÜR, Gece Akademi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-288-795-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 3. Bilgisayara Giriş 2 Baskı, Bölüm adı: (Bilgisayar ve İnternet Güvenliği) (2010)., ZEYDAN ÖZGÜR, Ekin Yayınevi, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 542, ISBN:605-4301-72-0, Türkçe (Ders Kitabı)
 4. Bilgisayara Giriş, Bölüm adı: (Microsoft PowerPoint 2003) (2007)., ZEYDAN ÖZGÜR, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 492, ISBN:9789752957251, Türkçe (Ders Kitabı)


Proceedings


Please use
this link for the full list of proceedings.

Full text of publications


Please check
my Research Gate profile for the full texts of my publications.


© Özgür ZEYDAN