YAYINLAR / PUBLICATIONS

Uluslararası Makaleler / International Articles

 • Zeydan, Ö., Zeydan, İ. (2023) Impacts of travel bans and travel intention changes on aviation emissions due to Covid-19 pandemic. Environ Dev Sustain, https://doi.org/10.1007/s10668-023-02916-8 (read-only link)
 • Zeydan, Ö., Karademir, A. (2023). Comparison of two air quality models in complex terrain near sea shore. Atmósfera. 37, 113-130. https://doi.org/10.20937/ATM.53118
 • Zeydan, Ö., Tariq, S., Qayyum, F., Mehmood, U., Ul-Haq, Z. (2023) Investigating the long-term trends in aerosol optical depth and its association with meteorological parameters and enhanced vegetation index over Turkey. Environmental Science and Pollution Research. 30, 20337-20356. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23553-0 (read only link)
 • Qayyum, F., Tariq, S., ul-Haq, Z., Mehmood, U., Zeydan, Ö. (2022) Air pollution trends measured from MODIS and TROPOMI: AOD and CO over Pakistan, Journal of Atmospheric Chemistry, 79, 199-217. https://doi.org/10.1007/s10874-022-09436-1
 • ZEYDAN, Ö., YILDIZ ŞEKERTEKİN, Y. (2022). GIS-based determination of Turkish domestic flights emissions, Atmospheric Pollution Research, 13 (2), 101299. https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101299
 • ZEYDAN, Ö., ÖZTÜRK, E. (2021). Modeling of PM10 emissions from motor vehicles at signalized intersections and cumulative model validation. Environ Monit Assess 193 (9), 619. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09410-6
 • ZEYDAN, Ö. PEKKAYA, M. (2021). Evaluating air quality monitoring stations in Turkey by using multi criteria decision making, Atmospheric Pollution Research, 12 (5), 101046. https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.03.009
 • GENC, A., ZEYDAN O., SARAC, S., (2019) Cost analysis of plastic solid waste recycling in an urban district in Turkey, Waste Management & Research,37 (9), 906-913, https://doi.org/10.1177/0734242X19858665
 • ZEYDAN O., WANG Y., (2019) Using MODIS derived aerosol optical depth to estimate ground-level PM 2.5 concentrations over Turkey, Atmospheric Pollution Research,10 (5), 1565-1576, https://doi.org/10.1016/j.apr.2019.05.005
 • BASPINAR, E., ZEYDAN O., (2019) Sustainable Road Transport: Alternative Fuels, Electrical Vehicles and Environmental Effects, International Journal of Scientific and Technological Research 5 (3), 109-128 Full Text
 • DEMİREL BAYIK, G., POLAT ALPAN, M., ZEYDAN, Ö., TANIŞ, M., BAYIK, Ç. (2018) Vehicle Emissions at Intersections Before and After Signal Improvement: Zonguldak Example, International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 5(5), 33-37. Full Text
 • ZEYDAN, Ö., SEVER, K., AN, E. S. (2018) Sustainable Water Use in Bulent Ecevit University Faculty of Engineering, Journal of Young Scientist, 6, 27-30. Full Text
 • ZEYDAN, Ö., KARAKAYA, B. (2017) Assessment of PM10 Limit Exceedances in Turkish Cities, Journal of Young Scientist, 5, 115-120. Full Text
 • ZEYDAN, Ö., SUNAR, B., DANIR, Z. (2017) Greenhouse Gas Emissions and Climate Change Vulnerabilities of Certain European Countries, Journal of Young Scientist, 5, 121-128. Full Text
 • ZEYDAN, Ö., ÇELEBİ, F., AYDIN, B. (2017) Cost of Recycling in Zonguldak City Centre, Journal of Young Scientist, 5, 109-114. Full Text

Uluslararası Kitap Bölümleri / International Book Chapters

Uluslararası Bildiriler / International Proceedings

 • ZEYDAN, Ö. Rafineri Kaynaklı Hava Kirliliği ve Kontrolü, BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 20-22 Aralık 2019, Ankara, Turkey, Proceeding Full Text
 • ZEYDAN, Ö. Environmental Effects of Coal, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 28-30 October 2019, Ankara, Turkey, Proceeding Full Text
 • ZEYDAN, Ö. Environmental Problems and Sustainable Tourism at the Golden Horn, Istanbul, 4th International Tourism Congress, 16-19 October 2019, Eskişehir, Turkey, Proceeding Full Text
 • İNCEOĞLU, S., ZEYDAN, Ö. Carbon Capture Systems in Thermal Power Plants, 2nd Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 7 - 9 June 2018, Zonguldak, Turkey Proceedings Book
 • ÖZTÜRK, E., ZEYDAN, Ö. Zonguldak İl Merkezinde Motorlu Taşıt Emisyonlarının Belirlenmesi, 2nd Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 7 - 9 June 2018, Zonguldak, Turkey Proceedings Book
 • AKÇELİK, E., ÇERKEŞLİ, B., ZEYDAN, Ö. Yeşil Binalar ve LEED Sertifikası, 2nd Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 7 - 9 June 2018, Zonguldak, Turkey Proceedings Book
 • HAYLAMAZ, B., ZEYDAN, Ö. Zonguldak İli Atmosferine Uzun Mesafeli Partikül Madde Taşınımı, 2nd Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 7 - 9 June 2018, Zonguldak, Turkey Proceedings Book
 • SOMUNOĞLU İKİNCİ, S., ZEYDAN, Ö. Waste Concept in the Health Sector and Management of Medical Wastes, International Congress of Health and Environment, 23-25 October 2017, Adana, Turkey
 • ZEYDAN, Ö., SOMUNOĞLU İKİNCİ, S. Water Pollution and Polluted Water Related Illnesses, International Congress of Health and Environment, 23-25 October 2017, Adana, Turkey
 • AYDIN, B. ZEYDAN, Ö. Environmental Benefits of Green Roofs, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15 - 17 June 2017, Zonguldak, Turkey
 • DANIR, Z. ZEYDAN, Ö. Emission Inventory of Bülent Ecevit University Farabi Campus, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15 - 17 June 2017, Zonguldak, Turkey
 • SUNAR, B. ZEYDAN, Ö. Carbon Footprint of Bülent Ecevit University, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15 - 17 June 2017, Zonguldak, Turkey
 • AKÇAY N., ZEYDAN Ö, KARAYILAN M, ALVER ŞAHİN Ü, ALVER F, ONAT B, Modeling of PM10 Dispersion in Rize City Center, 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS), Proceedings Book pp 882-892, 2016, Giresun, Turkey Full Text Proceeding

Ulusal Makaleler / National Articles

 • ZEYDAN, Ö. (2021). 2019 Yılında Türkiye'deki Partikül Madde (PM10) Kirliliğinin Değerlendirilmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 11 (1), 106-118. https://doi.org/10.21597/jist.745539
 • ZEYDAN Ö, ÖZDOĞAN N, TAŞTEPE Ş P, DEMİRTAŞ D (2019) Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5 (2), 1-11. Makale Tam Metin
 • ZEYDAN Ö (2017) Yavuz Sultan Selim köprüsünü kullanan şehirlerarası otobüslerin emisyonları, Çevre Bilim ve Teknoloji, 2 (1), 44-55. Makale Tam Metin
 • ÖZDEMİR K, YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö (2013) Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Special issue-1, 2013, 383-392. Makale Tam Metin
 • ERDOĞAN Z, ZEYDAN Ö, SERT H (2008) İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri, İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 16 (61): 71-76. Makale Tam Metin

 

Ulusal Bildiriler / National Proceedings

 • Zeydan İ, Zeydan Ö, Uzaktan Algılama ile Kastamonu İlinde Sıcaklık Nem İndeksinin Belirlenmesi ve Turizm Açısından Yorumlanması, 10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 57-64, 2022 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, POLAT M, DEMİREL BAYIK G, TANIŞ M, SIDRA INTERSECTION Programı ile Kavşak İyileştirmesinin Taşıt Emisyon Miktarlarına Etkisi: Zonguldak Örneği, VII. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, Antalya, 2017 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak Metropoliten Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi, 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 7-9 Ekim 2015, İzmir, 2015
 • YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, MODIS Aerosol Ürünleri Kullanılarak PM10 Konsantrasyonu Tahmini, VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, s. 271- 280, 2015
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, KARADEMİR A, DURMUŞOĞLU E, Hava Kalitesi Modellenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Zonguldak Örneği, 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014) 14-17 Ekim 2014, İstanbul, 2014 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Çatalağzı Enerji Havzasındaki Termik Santrallerden Kaynaklanan Emisyonların Belirlenmesi, V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013) Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir, s. 74, 2013
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Uzaktan Algılama ile Atmosferik Partikül Madde Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Zonguldak, s. 113, 2012 Bildiri Tam Metin
 • YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, KARAKAVUZ E, Kentleşme ve Hava Kalitesi Açısından İlimiz Zonguldak, Zonguldak Kent Sempozyumu 2011 Bildiriler Kitabı, Zonguldak, s. 81-89, 2011 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak İli Atmosferindeki Benzen Maruziyeti Sağlık Risk Değerlendirmesi, IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 669-678, 2010 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Taşkömürü Kullanımı ve Hava Kirliliği: Zonguldak İli Örneği, Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, s. 35-46, 2010 Bildiri Tam Metin
 • ERDOĞAN ZEYDAN Z., ZEYDAN Ö., YILDIRIM Y., Hasta Bina Sendromu, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 587-595, 2009 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Batı Karadeniz Bölgesinde Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar ve Değerlendirilmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hatay, s. 910-920, 2008 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak Bölgesi sera gazı emisyon çalışmaları ve yer seviyesi ozonu oluşumu, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya, s.151-160, 2008
 • ZEYDAN,Ö., SEVİM,B., İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkileri, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 159-174, 2008 Bildiri Tam Metin
 • SEVİM,B., ZEYDAN,Ö., İklim Değişikliğinin Türkiye Turizmine Etkileri, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 701-710, 2007 Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN,Ö., YILDIRIM,Y., Zonguldak Bölgesinde Çevre Sorunlarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri, I. Karadeniz'de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Trabzon, s. 329-342, 2007 Bildiri Tam Metin
 • ERDOĞAN,Z., ZEYDAN,Ö., SERT,H., İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri, I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007, 11-13 Nisan, 2007, İstanbul
 • ZEYDAN,Ö., YILDIRIM,Y., Küresel Isınmada Etken Olan Hava Kirleticileri ve Ülkemiz Emisyonları, I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007, 11-13 Nisan, 2007, İstanbul Bildiri Tam Metin
 • ZEYDAN,Ö., ERDOĞAN,Z., Tütün Dumanının İç Mekan Hava Kalitesi ve Sağlık Üzerine Etkileri, Uluslararası Katılımlı 3. Sigara veya Sağlık Kongresi, 24-26 Kasım 2006, Ankara (Poster)

Resimler / Images


İletişim / Contact Info

Adres / Address: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Farabi Kampüsü 67100 Zonguldak TURKEY

Telefon / Telephone: +90-372-2912574

E-posta / E-mail: ozgurzeydan@yahoo.com