YAZILIM - SOFTWARE

Bu sayfadaki yazılımlar Dr. Özgür ZEYDAN tarafından geliştirilmiştir.

These software are developed by Özgür ZEYDAN (Phd).

Partial Flow Hydraulics

Partial Flow Hydraulics
Açıklama: Kısmi dolu akan dairesel kesitli kanallarda hidrolik hesapları yapmak için kullanılır.
Description: This software is used to make hydraulic calculations in partially flowing circular pipes.
Sistem gereksinimleri: Windows 98 veya üstü
System Requirements: Windows 98 or upper
Lisans: Ücretsiz
Licence: Freeware
Yazılımı indir (Download Software)

Manning Flow Calculator

Manning Flow Calculator
Açıklama: Manning denklemi ile hidrolik hesapı yapmak için kullanılır.
Description: This software is used to perform hydraulic calculations by Manning Flow Equation.
Sistem gereksinimleri: Windows XP ve üstü. Ayrıca dot.NET Framework 2.0 yüklü olmalıdır.
System Requirements: Windows XP or upper. dot.NET Framework 2.0 should be installed on your system.
Lisans: Eğitim amacıyla kullanım için ücretsizdir. Ticari olarak kullanmak için bir mühendislik öğrencisinin eğitim masraflarına yardımcı olmanız gerekmektedir.
Licence: Freeware for educationsl use. Commercial use requires to support the education costs of an engineering student.
Yazılımı indir (Download Software)

 

Resimler / Images


İletişim / Contact Info

Adres / Address: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Farabi Kampüsü 67100 Zonguldak TURKEY

Telefon / Telephone: +90-372-2912574

E-posta / E-mail: ozgurzeydan@yahoo.com